Logo on yrityksen sydän

Yrityksen brändi rakentuu mielikuvien päälle ja siihen miten asiakas kokee kohdatun firman. Yksi suurimmista rajapinnoista suhteessa yritykseen on visuaalinen rajapinta. Miltä yritys näyttää, mitä mielleyhtymiä se luo ja mitä arvoja se näin viestii? Voisi melkeimpä sanoa, että logo on yrityksen sielu. Logo kulkee osana kaikessa yrityksen viestinnässä ja siihen kannattaa oikeasti panostaa, sillä huono toimimaton logo voi pahimmassa tapauksessa karkoittaa potentiaalisia asiakkaita. Hyvä logo antaa yrityksestä heti ammattimaisen vaikutelman ja saa asiakkaan kiinnostumaan. Logo toimiikin isona osana yrityksen visuaalista ilmettä. Visuaalinen ilme taas nostattaa tunteita ja luo mielikuvia. Täytyy muistaa, että tunteet ohjaavat ihmistä päätöksen teossa!

Yrityksen logoa suunnitellessa täytyy miettiä, mitä yrityksestä halutaan viestiä logon muodossa. Logo on käytännössä tunnus, jonka avulla yritys voidaan tunnistaa. Parhaat logot ovat yksinkertaisia ja mieleenpainuvia, helposti muistettavia. Koska tunteet ohjaavat ihmistä päätöksen teossa, on hyvä miettiä tunnetta, johon logo on helppo yhdistää; haetaanko logolla itsevarmuutta ja energisyyttä vai vaikkapa vahvuutta? Haluttua tunnetta, tai tunteita, lähdetään hakemaan värein ja muodoin.

Miksi Veppi?

Me Vepillä huolehdimme kokonaisvaltaisesti siitä, miltä firmasi näyttää. Paitsi logoja, me teemme myös muunlaisia visuaalisia viestejä. Jos sinulla on tarve kustomoidulle kuvitukselle, kysy rohkeasti! Me voimme luoda kustannustehokkaasti elementtejä, joita voit käyttää markkinoinnissasi jatkossakin; olivat ne sitten taustatekstuureja, kuva-aihioita tai detailirikkaita illustraatioita. Meillä on myös vahva kokemusta kaikenlaisista printtituotteista, käyntikorteista, autoteippauksista, kirjojen taitoista sekä muista teollisuuden painotuotteista. Me hoidamme sinulle tarvittaessa myös lopputuotteet juuri oikeanlaisilla spekseillä varustettuina!