Etäopetus ja miten se järjestetään?

Kuluneet viime vuodet ja etenkin Korona-pandemian asettamat rajoitteet ovat vauhdittaneet hurjasti etäopetusratkaisujen etenemistä myös opetustoiminnassa.

Luentoihin ja kalvosulkeisiin pohjautuvien perinteisten opetusalojen lisäksi monien muidenkin alojen toimijat ovat heränneet huomaamaan etäopetuksen ja -ohjauksen mahdollisuudet. Esimerkiksi liikunta-alan toiminnot ovat siirtyneet hyvin pitkälti nettiin olosuhteiden pakosta.  Jotkut alat ovat löytäneet myös aivan uudenlaisia markkinoita viemällä palvelunsa potentiaalisten asiakkaiden luokse aivan uudenlaisessa digitaalisessa muodossa.

Mikäli opetustoimintaa halutaan markkinoida onnistuneesti maksaville asiakkaille, pitää paitsi substanssin olla kunnossa, niin myös visuaalisen käyttäjäkokemuksen tulee olla palkitseva.  Monia kursseja höystetäänkin nykyään videoilla, sekä kaikenlaisilla visuaalisilla karkeilla, jotta oppilaan mielenkiinto kurssia kohtaan säilyisi.

Etäopetus tulee varmasti olemaan edelleen kasvava trendi tulevaisuudessakin, vaikka korona saataisiinkin selätettyä lähivuosina. Mikäli opetusbisneksesi siis soveltuu etäopetukseen, kannattaa sen digitaaliset mahdollisuudet kartoittaa hyvissä ajoin ja miettiä samalla myös opetustilanteen monetisointia. Oppimisalusta on oivallinen pohja luoda oppilaidesi tarpeisiin soveltuva etäopetusympäristö, jonka kautta voit viedä tietotaitoasi halutulle kohderyhmälle vaivattomasti ja tehokkaasti. Etäopetus on nykypäivää, josta ei ole enää paluuta.

Tutor LMS

Tutor LMS antaa kustomoituna mahdollisuuden räätälöidä oppimisalusta yksilöllisesti kunkin tilaajan tarpeisiin. Sen tuntimuokkaustoiminnot ovat helppokäyttöisiä ja selkeitä myös varsinaista ohjelmointia taitamattomalle opettajalle.

Alustalle voidaan tuoda tekstiä, kuvia ja videoita, ja integroiduilla lisäominaisuuksilla voidaan mm. järjestää koetilanteita sekä ajastettuja Zoom-palavereita.

Voimme muokata alustan vastaamaan visuaalisesti täysin olemassaolevaa brändiänne, ja tuoda siihen myös lisäosia esim. ryhmäkeskustelun ja toimintojen osalta. Asiakas rekisteröityy ja kirjautuu kurssialustalle WordPressin toimintojen kautta, joten alusta myös integroituu verkkosivustoon ja -kauppaan saumattomasti.

Miksi Veppi?

Veppi rakentaa Tutor LMS -pohjaiset sivustot luotettavalla ammattitaidolla. Meillä on kokemusten sen lukuisten säätökohtien kanssa, kuten myös alustan käännösten ja visuaalisten kustomointien suhteen. Kerro meille, mitä tuleva opetusalustasi edustaa, niin voimme esitellä sinulle jo tehtyjä referenssejä. Jo aiemmin tehdyt ratkaisut nopeuttavat prosessia, ja antavat myös sinulle selkeän vision oman tulevaisuuden opetusalustasivusi tulevista suuntaviivoista.