Yrityslaina – uhka vai mahdollistaja?

Lähes jokainen yritys on jossakin kohtaa yritystaipalettaan tilanteessa, jossa ulkopuolinen rahoitus on tarpeen. Se, milloin rahoitusta tarvitsee, riippuu monesta asiasta: erityisesti digimarkkinointi on varsin uusi markkinoinnin osa-alue, jolloin yritys saattaa tarvita lainaa erityisesti alkutaipaleellaan esimerkiksi yritystoiminnassa tarvittavien laitteiden tai tilojen investointiin. Toisinaan laina taas tulee ajankohtaiseksi, kun yritys laajentaa toimintaansa ja sen myötä tarvitaan vaikkapa uudenlaisia hankintoja. Eteen voi tulla myös monenlaisia yllättäviä tilanteita, jolloin lainan avulla voidaan turvata yrityksen jatkuvuutta.

Yrityslainaan sitoutuminen on aina suuri päätös, johon ei kannata ryhtyä kevein perustein. Lainoja kannattaa kilpailuttaa ja vertailla, jotta osaa valita juuri omaan tarpeeseensa ja omalle yritykselleen sopivimman vaihtoehdon. 

Koska vertailu on usein työlästä ja tiedot vaikeasti saatavilla, kannattaa yrityslainoja vertailtaessa hyödyntää lainavertailupalvelua: se säästää sinulta runsaasti sekä aikaa että vaivaa. Kaikki tiedot ovat samassa paikassa, ja näet selkeästi yrityslainan todelliset kustannukset.

Mihin yrityslainaa otetaan?

Yrityslainaa on mahdollista ottaa hyvin monenlaisiin yrityksen toimintaan liittyviin menoihin ja kuluihin. Lainasummat ja laina-ajat vaihtelevat tilanteiden ja rahoitustarpeiden mukaan. 

Yrityslainan ottamiselle on useita syitä:

  • erilaiset hankinnat ja varaston täyttö
  • toiminnan laajetessa tarvelistalle taas nousee usein esimerkiksi uusien työntekijöiden palkkaus,
  • tilojen laajentaminen tai uusiminen
  • laajentamiseen liittyvien laitteiden ja materiaalien hankinnat.

Olipa yritys alkuvaiheessa tai jo pidemmällä toiminnassaan, markkinointia tarvitaan aina. Paraskaan palvelu ei tuota tulosta, mikäli asiakkaat eivät löydä sitä ja pääse kuluttamaan palvelua. Kuten jokainen digimarkkinoinnin yritys tietää, markkinointi on satsaus, joka maksaa itsensä takaisin, ja se on myös yleinen yritysten lainakohde. Eteen saattaa tulla myös tilanteita, joissa yrityslainaa tarvitaan aiemman velan uudelleenrahoitukseen tai vaikkapa käyttöpääomaksi.

Vakuudetonta vai vakuudellista yrityslainaa?

Sekä vakuudeton että vakuudellinen laina ovat mahdollisia, kun pohditaan parasta lainavaihtoehtoa yritykselle. Vakuudelliset lainat ovat erityisesti pankkien suosimia lainamuotoja, mutta muilta rahoituslaitoksilta löytyy runsaasti myös vakuudettomia lainamahdollisuuksia. Nykyään yrityslainan hakija onkin siinä onnekkaassa tilanteessa, että hänellä on aito mahdollisuus valita lukuisista erilaisista lainamuodoista itselleen ja yritykselleen edullisin.

Vakuudellisella lainalla tarkoitetaan sitä, että lainalla on vakuus, joka on mahdollista realisoida rahaksi, mikäli lainan lyhennyksen kanssa ilmaantuu haasteita. Vakuus voi olla esimerkiksi kiinteistö, maa-ala, arvopaperiosuus tai vaikkapa suuria yrityksen toimintaan liittyviä työkoneita. Vakuudeton laina on tarpeen vaatiessa erityisen hyvä vaihtoehto, mikäli lainasumma on kohtalaisen pieni, maksimissaan noin 250 000 euroa, joskin myös tämä on luonnollisesti tilannekohtaista. Tällainen laina edellyttää myös selkeää ja ennen kaikkea realistista maksusuunnitelmaa, kuten kaikki muutkin lainat.

Voiko digimarkkinoinnin yritys hakea yrityslainaa?

Mikä tahansa Suomessa rekisteröity yritys on oikeutettu hakemaan toimintaansa varten yrityslainaa. Lainaa ei ole rajoitettu esimerkiksi yrityksen koon tai iän mukaan. Tyypillisimpiä yrityslainan hakijoita ovat pk-yritykset, jotka saattavat olla hyvin eri kohdissa yrityksen elinkaarta. 

Ainoa edellytys yrityslainan hakemiselle on, että luottotiedot ovat kunnossa eikä maksuhäiriömerkintöjä löydy. On tärkeää, että yrityksen talous on sellaisissa kantimissa, että lainan takaisinmaksu on mahdollista ja myös toteutettavissa.

Laina-aika yrityksen tarpeiden mukaan

Laina on mahdollista ottaa lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi yrityksen rahoitustarpeiden mukaan. Lainalaskurin avulla on helppo selvittää lainan todellisia kustannuksia eri aikaväleillä. Samalla on tärkeä miettiä yrityksen nykytilannetta, kassavirtaa ja tulevaisuuden ennustetta. Laina-aika kannattaa sopia sellaiseksi, että lainan maksaminen ei rasita yrityksen taloutta kohtuuttomasti missään vaiheessa.

Mikäli lainan lyhentämisen ja korkojen kuukausierät ovat liian suuret yrityksen tuloihin nähden, voi lainan lyhentäminen muuttua liian suureksi taakaksi yrityksen toiminnalle. Tämä ei ole kenenkään kannalta toivottavaa, järkevää tai taloudellista. Sopiva lainaerä on sellainen, jonka maksamisen jälkeen varoja riittää myös yrityksen toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Nykyään yrityslainoille onkin mahdollista neuvotella kyllin pitkiä maksuaikoja, jolloin sen maksuerät ovat sopivia yrityksen taloudelliselle tilanteelle.

Huomioi yrityslainan korot ja todelliset kulut

Yksi tärkeä vaihe omiin tarpeisiin sopivan yrityslainan valinnassa on perehtyä sen korkoon. Korko on mahdollista myöntää alhaisempana, mikäli yrityksen taloudellinen tilanne on vakaa ja tulevaisuus näyttäytyy riskittömänä. Korkoon vaikuttaa myös se, onko aikaisemmat lainat hoidettu moitteettomasti: mikäli esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjä on runsaasti, tämän katsotaan ennakoivan lainanlyhennykseen liittyviä ongelmia myös tulevaisuudessa, jolloin korkokin on korkeampi.

Yleistä on myös, että lainan korkoon vaikuttaa lainan määrä. Pienemmälle lainalle asetetaan yleensä korkeampi korko kuin suuremmalle summalle. Tämän lisäksi korkoon vaikuttaa lainan maksuaika. Lainoja vertaillessa on hyvä tehdä itselleen selväksi myös se, puhutaanko lainan vuosikorosta vai kuukausikorosta, jotka voivat poiketa toisistaan.

Korko ei ole ainoa asia, joka on syytä ottaa huomioon yrityslainaa harkitessa. Olennaista on myös se, millaiset ovat todelliset lainanhoitokulut. Näitä saattavat olla esimerkiksi tilinavausmaksu ja tilinhoitomaksut. Pienistä piilokuluista voi muodostua yllättävän suuri summa erityisesti, mikäli ne ovat säännöllisiä.

Digimarkkinoija: harkitse sinäkin yrityslainaa

Yrityslaina on varteenotettava vaihtoehto, kun yritys tarvitsee ulkopuolista rahoitusta. Lainan ottaminen on osa lähes jokaisen yrityksen toimintaa jossain vaiheessa. Usein se on tekijä, jonka ansiosta yrityksen toiminta voi kasvaa ja vastata uusiin haasteisiin. Yrityslainaa tulee aina hakea vasta perusteellisen harkinnan ja vertailun jälkeen. Tässä auttaa lainalaskurimme, jonka avulla hahmotat myös lainan todelliset piilokulut.

Kun valitset lainaa, määritä haettava summa siten, että suhteutat sen yrityksen kassavirtaan. Tällöin laina toimii, kuten sen on tarkoitus toimia: yrityksen menestyksen mahdollistajana, eikä suurena henkisenä ja taloudellisena rasitteena yritykselle. Mikäli et ilmaisen vertailun päätteeksi syystä tai toisesta päädykään hakemaan lainaa juuri tällä hetkellä, olet kuitenkin saanut kattavan kokonaiskuvan siitä, millaisia rahoitustapoja nykymarkkinoilla on yrittäjille tarjolla.